Turistička organizacija Srbije

raspisuje

KONKURS

za dodelu nagrade

„TURISTIČKI CVET”

za period od jula 2012. do jula 2013. godine

u sledećim kategorijama:

 

  1. Turistička organizacija;
  2. Turistička manifestacija;
  3. Receptivna turistička agencija;
  4. Ugostiteljski objekat za smeštaj;
  5. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga.

 

Pravo predlaganja kandidata imaju privredni subjekti, državni organi i institucije i  fizička lica.

Prijava sa obrazloženim predlozima dostavlja se na popunjenom obrascu koji je sastavni deo Pravilnika, u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa, zaključno sa 20. avgustom 2013. godine.

Uz prijavu mora da se priloži pisano obrazloženje na maksimalno 3 kucane strane i odgovarajući prilozi (fotografije, zapis na disku u trajanju do 5 minuta, propagandni materijal i sl.).

Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistički cvet“, koji se nalazi na sajtu Turističke organizacije Srbije www.srbija.travel

Predlozi mogu da se dostave na sledeće načine:

-          lično – na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat, Beograd;

-          poštom – Turistička organizacija Srbije, 11000 Beograd, poštanski fah 90, sa naznakom „Turistički cvet“;

-          faksom na broj 011 26 26 764 ili na

-          e-mail: office@serbia.travel

Pravilnik o dodeli nagrade “Turistički cvet” i Obrazac možete preuzeti ovde.