Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva u AP Vojvodini u 2013. godini.

Sredstva u ukupnom iznosu od 31 milion dinara, namenjena su za izgradnju lovno-tehničkih objekata (prihvatilišta za fazanske piliće, bunara i pojilišta za divljač i uređenje poligona za fazane), zatim za rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata u lovištima posebne namene – rekonstrukciju ograde lovišta posebne namene i naučno-istraživački rad (istraživanje realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2014/2015. i naučno-istraživački rad u delatnosti lovstva).

Konkurs predviđa dodelu sredstava i za druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, kao što je nabavka računara za korisnike lovišta, lovočuvarskih odela, dvogleda i mopeda.

U zavisnosti od namene, za sredstva mogu konkurisati korisnici lovišta na teritoriji AP Vojvodine, pravna lica registrovana za delatnost lovstva i naučno-obrazovne ustanove.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra, a dodatne informacija mogu se dobiti putem telefona 021/487-4407 ili na sajtu Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.