Srbija od turizma godišnje zaradi oko milijardu evra. Uvođenjem više reda u tu privrednu granu, taj prihod bi mogao da bude i znatno veći. Turistički poslenici veruju da će izmene i dopune zakona o turizmu koji je skupština nedavno usvojila, smanjiti sivu ekonomiju u toj grani, a putnicima dati veću sigurnost kada krenu na odmor u organizaciji turističkih agencija.

Jedna od najznačajnijih novina je da će turistički inspektori imati veća ovlašćenja. Ako neka agencija izigra svoje putnike, više neće moći da nastavi da radi do okončanja postupka za oduzimanje licence, kako je to do sada bilo i da eventualno prevari još veći broj turista.

„Sada mi dajemo mehanizme, instrumente inspekciji da kazni tu agenciju, da zabrani njen rad i da pokrene postupak za oduzimanje licence“, istakao je Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.

Novi zakon predviđa obavezno zdravstveno osiguranje za sve putnike. JUTA agencijama nudi pomoć u organizaciji tog posla.

„Ja se nadam da će veliki broj agencija prepoznati našu inicijativu, i da će sa nama sklopiti ugovor jer ćemo se mi potruditi da kroz jedan tehnički servis podrške koji će biti sedam dana u nedelji, 24 sata dostupan svim gostima i turoperaterima da pomognemo da putnici vrate poverenje u putovanja preko agencija“, rekao je Aleksandar Seničić, direktor JUTE.

Hotelijeri su već više godina u nižoj stopi PDV-a od deset odsto. Novi zakon o porezima koji je takođe skoro usvojen, sa dvadeste na deset odsto smanjio je PDV i seoskim domaćinima, vlasnicima motela i hostela.

„Uz to smanjivanje PDV-a i pojačavanje inspekcije mislim da će za rezultat dati povećanje prometa, ubacivanje tih oblika privredne delatnosti u legalne tokove i u povećanje budžeta kroz naplatu poreza“, istakao je Tomislav Momirović, direktor Udruženja hotelijera i restoratera Srbije.

Izmenjeni zakon o turizmu, predviđa i formiranje destinacijskog menadžmenta. To je veoma važno jer se, na primer, dešavalo da se na Kopaoniku, koji se nalazi na teritoriji dve turističke organizacije, Brusa i Raške, njihove nadležnosti preklapaju ili što je još gore, ne zna se šta je čiji posao.

 

Izvor: RTS